De kwaliteit van lucht in huis is een bepalende factor voor het welzijn van de mens. De temperatuur, vochtigheid, zuiverheid, geur, circulatie en het zuurstofgehalte van de lucht be?nvloeden onze zintuigen en bepalen onze gemoedstoestand. Qlima wil mensen helpen hun klimaat zodanig te be?nvloeden dat ze zich comfortabel voelen.

Andere leveranciers